MANAGEMENT SERVICII MENTENANTA

Gestionarea eficienta a activitatilor si a procedeelor de intretinere pentru mentinerea corecta tuturor elementelor unei infrastructuri reprezinta o provocare, dar totodata un element esential in dezvoltare. Eficienta este reprezentata de cresterea ciclul de viata, o alocare mai buna a resurselor materiale si umane, imbunatatirea procedurilor si monotorizarea performantei.

Un management al mentenantei calitativ inseamna un serviciu rapid, costuri optime, implementarea celor mai noi tehnologii si informatii exacte legate de statusul resurselor.

Managementul mentenantei imobilelor include servicii de intretinere planificate, corecte si prompte, pentru a mentine proprietatea in cele mai bune conditii, la costuri optime.

Managementul mentenantei proprietatii consta, in principal, in:

  • coordonarea intretinerii, curatenie, securitatii si alte servicii conexe;
  • controlul realizarii tuturor reviziilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile producatorilor (instalatii electrice, instalatii curenti slabi, instalatii HVAC, DDD etc.);
  • managementul subcontractorilor si al furnizorilor: evaluarea si selectia pe baza de performante si tarife competitive;
  • inspectii periodice a starii proprietatilor si avansarea de propuneri privind remedierea eventualelor probleme aparute in timpul operarii precum si programarea acestora spre remediere in cazul in care acestea sunt prevazute in contract;

GALERIE PROIECTE